Utěsnění studní

Těsnost studny je pro jakost vody a funkci studny zásadní

Nejčastější technickou závadou, díky které se povrchové znečištění dostává do studny, je absence povrchového utěsnění studny. Znečištěná povrchová voda a drobní živočichové žijící v půdě (především slimáci, krtci a myši) tak snadno vnikají do studny a způsobují řadu komplikací.

V roce 1999 vydal Státní zdravotní ústav zprávu, která dokladuje, že přes 70 % studní v ČR, bylo především kvůli zanedbané péči zdravotně rizikových. Hlavní příčinou bylo právě špatné zabezpečení povrchové vodotěsnosti. Šokující je skutečnost, že i po více než jednom desetiletí se chybějící těsnění u 95 % studní našich klientů stále vyskytuje.

Co chybějící těsnění ve vaší studni způsobuje?

 • znečišťuje se vnitřní plášť studny – povrchová voda s obsahem písku, jílu a bahna stéká po stěnách studny, na stěnách se nečistoty usazují, tvoří mapy a špiní plášť studny.
 • voda ve studni se barví a kalí – vše co s sebou znečištěná povrchová voda splavuje do studny přichází do kontaktu s jímanou vodou ve studni, ta se dle míry znečištění zabarví a zakalí. Zejména se tak stává během a po intenzivních srážkách a nadměrném tání sněhu.
 • na dně studny se tvoří sediment - nečistoty splavované povrchovou vodou do studny se usazují především na dně, kde za čas mohou vytvořit i více než metrovou vrstvu kalu.
 • studna je kontaminována - bakteriologické znečištění způsobují po vniknutí do studny živočichové, předměty organického původu a znečištěná povrchová voda s obsahem koloidních látek jako je pyl, prach, anorganické a organické částice, plankton a jiné mikroskopické organismy, které podporují tvorbu řas, bakterií a plísní.
 • studniční voda zapáchá – s největší pravděpodobností se jedná o rozklad těl mrtvých živočichů.
 • snižuje se životnost čerpacího zařízení - čerpadla pro čerpání vody ze studní jsou určena především pro dopravu čisté vody bez mechanických nečistot. Čerpáním vody s příměsí mechanických nečistot nastává:
  • pokles výkonu z důvodu vydřené hydrauliky,
  • zatečení vody do motoru a jeho poškození díky vydřené mechanické ucpávce,
  • poškození motoru ponorných čerpadel umístěných ve studni ve vrstvě sedimentu z důvodu nedostatečného chlazení a opakovanému přehřívání motoru.

Jaké jsou požadavky na povrchovou těsnost studny?

Dle závazných ustanovení ČSN 75 5115 - Jímání podzemní vody, se jedná o následující parametry:

 • konstrukce studny musí zabraňovat vnikání dešťové vody a nečistot do studny. Otevřené studny nejsou dovoleny - více o poklopech na studny.
 • plášť studny musí být:
  • vyveden min. 0,5 m nad okolní upravený terén - více o opravách zhlaví studní,
  • utěsněn min. do 2,5 m hloubky od povrchu terénu proti vnikání povrchové vody,
  • v horní části opatřen těsněním (obvykle jílovým) v šířce min. 0,5 m do 2,5 m hloubky od povrchu terénu proti vnikání povrchové vody do studny.
 • prostupy pro potrubí v plášti nebo krytu studny musí být zabezpečeny proti prosakování.
 • potrubí pro odebírání vody ze studny uložené pod terénem je nutno opatřit jílovým těsněním navazujícím na těsnění studny sahající do vzdálenosti 2,0 m od pláště studny.
 • povoleno je použít pouze takové nátěrové, těsnící a izolační hmoty a tmely, které neovlivňují negativně jakost vody, nepodléhají rozkladným změnám a pro použití ve styku s pitnou vodou jsou schváleny orgány hygienické služby.

Naše doporučení pro sjednání nápravy

Utěsnění studny doporučujeme rozdělit do dvou fází. Prvním, účinným a často dostačujícím krokem k zabezpečení studny proti povrchovému znečištění je utěsnění pláště studny, spočívající v utěsnění veškerých spár, prostupů a prasklin v plášti studny do min. hloubky 2,5 m. U nových i stávajících studní lze toto velmi efektivně provádět z vnitřního prostoru studny tmelením. Tmel nelze aplikovat na znečištěný povrch a proto tmelení doporučujeme provádět v jednom pracovním cyklu během čištění studny.

V případě nedostatečnosti kroku prvního následuje fáze aplikace jílového těsnění za plášť studny. Toto provedení obnáší výkop kolem studny v šířce min. 0,5 m, do hloubky min. 2,5 m a následné vyplnění tohoto prostoru izolačním materiálem (obvykle jílem). Ne vždy je toto řešení vzhledem k umístění, konstrukci, hloubce a vydatnosti studny možné, proto před úmyslem toho provedení doporučujeme konzultaci s našim technikem.

 

Objednejte si utěsnění studny

Utěsnění studny najdete v našem ceníku. Stačí nám poslat poptávku a my vás budeme brzy kontaktovat.

Objednávku můžete také učinit po telefonu.
VOLEJTE: +420 773 690 190

U nás za konzultace neplatíte

Není vám jasná výše popsaná problematika? ... nevadí, pošlete nám dotaz, rádi vám pomůžeme.

  

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679), které budou použity za účelem jednorázového vyřízení poptávky nebo zodpovězení zaslaného dotazu. Provozovatel internetového portálu StudnaNaKlic.cz je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru.