Aktuality

Sledujte nás na sociálních sítích ...

... a budete v obraze.

Spustili jsme nový web

Dnes jsme oficiálně spustili naše nové webové stránky. Pro velmi pozitivní ohlasy našich návštěvníků jsme strukturu webu zachovali, což je ovšem spolu s informacemi jediné, co původní...

Vrtáme v nesoudržných materiálech

Po čtyřech letech, kdy jsme do našeho programu zařadili novou konstrukci vrtu, jsme v oblasti vrtání studní spolu s naším partnerem dosáhli dalšího významného úspěchu ...

Studnám stále schází údržba

Již v roce 1 999 vydal Státní zdravotní ústav v Praze zprávu, která dokladovala, že přes 70 % studní v ČR, bylo především kvůli zanedbané péči zdravotně rizikových ...