Studny vrtané

Využití vrtané studny

Voda pro pitné účely

Vrtané studny díky širokému spektru využití, představují v dnešní době nejběžnější způsob jímání podzemní vody pro zásobování vodou chat, chalup, rodinných domků, stejně tak jako pro velké podniky a obce. Všeobecně tyto studny lze použít tam, kde nenajde uplatnění klasická kopaná studna a kde její náklady na realizaci by byly příliš vysoké.

Jestli bude studna vrtaná vhodná právě na vašem pozemku? Na tuto otázku nehledejte odpověď u sebe, konzultace s odborníkem je v tomto případě nezbytná, více na stránce umístění a návrh studny.

Přednosti vrtané studny

Konstrukce vrtané studny umožňuje oddělit mělkou podpovrchovou vodu od jímací části hlubší podzemní vody, která není přímo závislá na atmosférických srážkách, její množství je tedy stálejší a kvalita lepší jakosti. Jedná se hydraulicky o dokonalou studnu s využitím celého zvodnělého kolektoru. Hydrogeolog ji může konstruovat tak, aby neovlivnila okolní studny. Akumulace je zde bezpředmětná, jelikož vydatnosti jsou řádově vyšší než u klasických kopaných studní.

Vybudováním vrtané studny získáte

Voda pro zavlažování

 • vodu pro váši domácnost, dům, bazén, zahradu i firmu
 • vodu takové kvality jakou potřebujete
  (není vyloučena potřeba vodu upravovat)
 • vodu čerstvou každý den
 • vodu, za kterou nic neplatíte
 • nezávislost na dodavateli vody
 • rychlou návratnost investice
 • zhodnocení nemovitosti

Návratnost studny vrtané

Pro výpočet návratnosti je kalkulováno s těmito parametry:

 • celková cena za studnu:
  dle hloubky v tabulce (zahrnuje umístění a návrh studny, kompletní dodávku vrtané studny dle ČSN 75 5115 o průměru 220–191 mm se závitovou PVC-U pažnicí 125 x 6,7 mm, manipulační šachtu z betonových skruží, dopravu materiálu a techniky do vzdálenosti 20 km, rozbor vody, legalizaci studny, DPH)

 • průměrná potřeba vody:
  138 ltr/osobu/den (potřeba vody je vypočtena dle směrnice č. 9/73 Sb. a ze směrných čísel roční potřeby vody metodického pokynu MLVHZ z června 1993; tento údaj pokrývá pouze hygienické potřeby, pitný a stravovací režim osob)

 • náklady na vodu z řádu:
  43,90 Kč včetně DPH/m³ (cena vodného pro okres Zlín, platná od 1. 1. 2017, zdroj Moravská vodárenská, a.s.)

 

Tabulka návratnosti studny vrtané (aktualizace provedena dne 22. 2. 2017)
Průměrná potřeba vody pro
4 osoby/den
Náklady za vodu z řádu za
4 osoby/rok
Návratnost studny dle hloubky v letech
20 m 30 m 40 m 50 m
0,55 m³ 8 813 Kč 9,0 11,0 13,3 15,3
1,00 m³ 16 024 Kč 5,0 6,0 7,3 8,4
2,00 m³ 32 047 Kč 2,5 3,0 3,7 4,2
4,00 m³ 64 094 Kč 1,2 1,5 1,8 2,1
6,00 m³ 96 141 Kč 0,8 1,0 1,2 1,4

V průměrné potřebě vody pro 4 osoby/den není kalkulováno s potřebou vody na údržbu objektu, závlahu zahrad, mytí automobilů, napouštění bazénů atd. V důsledku se tak dá pro domácnost předpokládat větší průměrná potřeba vody, čímž se návratnost investice podstatně urychluje.

Mohlo by vás zajímat

 

Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní (Studna jako zdroj pitné vody)
MUDr. František Kožíšek, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

Chcete se ještě na něco zeptat?

U nás za rady ani konzultace nic neplatíte, proto nás v případě jakéhokoliv dotazu neváhejte kontaktovat, rádi vám pomůžeme.

  

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679), které budou použity za účelem jednorázového vyřízení poptávky nebo zodpovězení zaslaného dotazu. Provozovatel internetového portálu StudnaNaKlic.cz je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru.