Ruční pumpy

Využití ručních čerpadel

Ruční pumpa NP 75Stojanové (ruční) čerpadlo nebo také ruční pumpa je i v době plné elektroniky a automatických systémů s velkou oblibou využívána k čerpání vody ze studní nejen v oblastech bez elektrické energie - u chat, chalup, na zahrádkách, ale i u rodinných domů, kde pokrývá především drobnou potřebu vody na zahradě a zároveň plní funkci záložního čerpadla pro dodávku vody v případě výpadku elektrického proudu.

Jak vybrat ruční pumpu?

Podle nasávacích schopností rozlišujeme dva typy stojanových čerpadel:

 • s integrovaným pracovním válcem v těle pumpy - sací schopnost do 7 m hl.,
 • s externím pracovním válcem umístěným na výtlačném potrubí - sací schopnost do 30 m hl.

Historická pumpa SigmundJak lze z předchozího usuzovat, poloha pracovního válce je při výběru ruční pumpy rozhodující. Pracovní válec je hnacím ústrojím celé pumpy a pro bezvadný chod musí být umístěn vždy max. 7 m nad hladinou vody ve studni. Tak lze pumpou s externím pracovním válcem čerpat vodu až z hloubky 30 m.

I když je ve studni několik metrů vody, doporučujeme při volbě ručního čerpadla vždy počítat s možným poklesem hladiny vody až na její nejnižší možnou úroveň tj. 0,5 m nade dno studny. V této výšce je umístěn sací koš pumpy. Tímto bude zajištěna funkce pumpy i při minimálním množství vody ve studni např. v období dlouhodobého sucha.

Instalace a údržba stojanových čerpadel

Všeobecně odborné instalaci ručních pump není věnovaná dostatečná pozornost. Mnoho instalatérů nemá s montáží, především pump s externím pracovním válcem dostatečné zkušenosti a proto se do složité a náročné instalace neradi pouští. Ke vstupu do studny také často schází potřebné vybavení, chuť a odvaha a proto se často setkáváme s neodborně provedenou montáží a těmito závadami:

 • špatné nastavení chodu pístu v návaznosti na pohyb páky - píst naráží na klapku s přítěží nebo vrch pracovního válce - snižuje se životnost těchto dílů,
 • nedostatečné ukotvení pumpy k zákrytu studny - při použití se pumpa otáčí a různě naklání - manipulace je velmi nekomfortní,
 • schází těsnění mezi talířem pumpy a zákrytem studny - prostupem poklopu se tak do studny dostává povrchové znečištění - snadno dochází ke kontaminaci studny,
 • chybí odvodnění - hladinu vody ze stojanu pumpy a části potrubí není možné na zimu snížit do nezámrzné hloubky - zamrznutím vody pumpa praská.

Údržba ručního čerpadla nepředstavuje nic náročného. Ke správné funkci postačí občasné promazání čepů vahadla tukem. V zimním období je potřeba zamezit poškození čerpadla účinky mrazu odvodněním jeho vnitřního prostoru.

Mimo údržbu je nezbytná pravidelná prohlídka ukotvení pumpy, utěsnění prostupu a funkce odvodňovacího ventilu a případné nedostatky je nutné opravit nebo vyměnit. Tuto prohlídku je vhodné spojit s celkovou kontrolu studny, kterou je optimální provádět dvakrát do roka, vždy před zimním obdobím a po něm.

Požadavky normy k ručním čerpadlům

Dle závazných ustanovení ČSN 75 5115 - Jímání podzemní vody, se jedná o následující požadavky:

 • k čerpání vody ze studny může být použito pouze čerpadel nebo jiných odběrných zařízení, které nepodléhají rozkladným změnám, nemohou nepříznivě ovlivnit jakost vody a pro použití ve styku s pitnou vodou jsou schváleny orgány hygienické služby,
 • osazení čerpacího zařízení musí být provedeno podle montážních pokynů výrobce a tak, aby při jeho provozu bylo vyloučeno znečišťování vody ve studni,
 • u studní vystrojených ruční pumpou nebo jiným zařízením s přímým výtokem vody, musí být zřízen vodotěsný odpad, odvádějící nevyužitou vyčerpanou vodu do vzdálenosti min. 5,0 m od studny,
 • ovládání ručního stojanové čerpadlo musí být z prostoru mimo studnu,
 • výtok ruční pumpy by měl přesahovat okraj krycí desky min. o 0,2 m,
 • ruční pumpa musí být zabezpečena proti zamrznutí odvodňovacím zařízením,
 • prostup potrubí krytem studny musí být zabezpečeny proti prosakování,
 • sací otvory ruční pumpy (koš) musí být v takové hloubce, aby bylo vyloučeno nasávání kalu ze dna studny:
  • u kopané (šachtové) studny min. 0,5 m nad povrchem štěrkové vrstvy na dně studny,
  • u vrtané (trubní) studny min. 0,5 m nad horním okrajem kalníku.

Před montáží pumpy doporučujeme

Před montáží nové ruční pumpy nebo opravou stávající, doporučujeme zhodnotit také technický stav části studny nacházející se nad terénem a případné nedostatky uvést do souladu se závaznými požadavky ČSN 75 5115 - Jímání podzemní vody, popsanými v kapitole opravy zhlaví studní. Pozdější výměna např. zákrytové desky nebo skruže, by tak zbytečně představovala nutnou demontáž a opětovnou montáž ruční pumpy.
Před instalací pumpy je třeba se v rámci zhlaví studny také zabývat odtokem nevyužité odčerpané vody mimo studnu, se kterým nepřímo souvisí utěsnění studny, protože bude-li voda vytékat volně na terén, bude se u neutěsněné studny dostávat do studny a způsobovat řadu komplikací.

 

Objednejte si ruční pumpu

Různé typy a modely ručních pump včetně odborné montáže naleznete v našem ceníku. Poptáte, doladíme, dovezeme, namontujeme.

Objednávku můžete také učinit po telefonu.
VOLEJTE: +420 773 690 190

Nebojte se zeptat

U nás za konzultaci nic platit nebudete a proto potřebujete-li poradit, neváhejte nám poslat dotaz, rádi vám pomůžeme.

  

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679), které budou použity za účelem jednorázového vyřízení poptávky nebo zodpovězení zaslaného dotazu. Provozovatel internetového portálu StudnaNaKlic.cz je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru.