Čerpadla pro studny

Pro dopravu pitné a užitkové vody z podzemního zdroje se používají, za předpokladu že voda je čistá, tyto typy čerpadel:

Povrchová čerpadla

Kompletní domácí vodárna se samonasávacím odstředivým čerpadlemPro dopravu vody ze studny a vrtu z hloubky do 8 m může být použita kompletní domácí vodárna. Sestává se většinou ze (samo)nasávacího odstředivého čerpadla, tlakové nádoby, manometru a tlakového spínače.

Vodárna se umísťuje do objektu, vodu ze zdroje nasává potrubím. Ve studni či vrtu je pak na potrubí umístěn pouze sací koš se zpětnou klapkou, případně ochrana proti chodu na sucho.

Ponorná čerpadla

Ponorné čerpadlo odstředivé konstrukce určené do kopaných studníPro čerpání vody ze studny kopané i vrtané z hloubky větší než 8 m slouží ponorná čerpadla.

Čerpadlo, zpravidla odstředivé nebo vřetenové konstrukce, spolu se zpětnou klapkou a ochranou proti chodu na sucho je instalováno do studny či vrtu. S tlakovou nádobou, manometrem a tlakovým spínačem umístěnými v objektu je propojeno výtlačným potrubím.

Ruční čerpadla

Ruční pumpy jsou určené k čerpání vody z hloubek do 30 m bez pomoci elektrické energie.

Standardní komplet ruční stojanové pumpy tvoří sací koš se zpětnou klapkou, pracovní válec, odvodnění a spona s klíny. Pracovní válec je spojen se sacím košem 5/4" trubkou a s ruční pumpou 6/4" trubkou, ve které je táhlo, jež zprostředkovává přenos mezi pákou ruční pumpy a pístem pracovního válce.
Pro dopravu vody z menších hloubek než 8 m lze použít ruční čerpadla, u kterých je pracovní válec součástí samotné pumpy.

Zvyšování tlaku v nátoku

Automatická tlaková stanice s vertikálním odstředivým čerpadlemJe-li objekt napojen na podzemní zdroj s výrazným výškovým převýšením, kde voda natéká samospádem s nedostatečným tlakem, je pro jeho zvýšení nutné instalovat zařízení na zvyšování tlaku vody.

Používají se především horizontální a vertikální odstředivá čerpadla v sestavě domácí vodárny, kompaktního automatu nebo automatické tlakové stanice. Vždy je nutno čerpadlo chránit proti chodu na sucho.

Nezbytné ochranné prvky v systémech čerpání:

 • Ochrana čerpadla proti chodu na sucho
  Při nedostatku vody ve studni spínací zařízení ochrany čerpadlo vypne a nesepne jej dříve, než je zajištěno dostatečné množství vody ve zdroji. Ochrana před chodem na sucho u studny vrtané se řeší ponornou sondou a u studny kopané zpravidla plovákovým spínačem. Plovákový spínač i automatická ochrana proti chodu na sucho může být součástí některých typů čerpadel.
 • Ochrana motoru čerpadla
  Každý motor čerpadla vyžaduje jištění nadproudovou ochranou. Součástí čerpadel na 230 V bývá zpravidla i tepelná ochrana ve vinutí motoru. Ochrana se řeší motorovým spouštěčem, případně kontrolními a monitorovacími jednotkami, které chrání motor čerpadla proti zkratu, chybějící fázi, podpětí/přepětí a přetížení. Také mohou čerpadlo chránit proti chodu na sucho.
 • Mechanický filtr
  Je nepostradatelný na každém vodovodním vstupu. Zabraňuje poškození vodovodních zařízení a spotřebičů (baterie, ventily, relátka, kohouty, kotle, výměníky, pračky ad.). Běžně lze tímto filtrem odstraňovat písek, bahno a větší mechanické nečistoty např. úlomky rzi.
 • Pojistný ventil
  Chrání všechna zařízení a rozvody v systému před poškozením nárustem tlaku. Při překročení maximálního nastaveného tlaku se automaticky otevře a odvede vodu mimo chráněný systém. Většinou se voda odpouští do připojeného odpadu. Po snížení tlaku pod nastavenou maximální hodnotu se opět automaticky uzavře.

Co vám můžeme nabídnout?

 • Individuální návrh čerpadla a systému čerpání.
 • Kompletní dodávku a montáž celého systému pro zásobování pitnou a užitkovou vodou z podzemních zdrojů.
 • Čerpadla značek nejvyšší kvality GRUNDFOS, WILO, CALPEDA, DAB, EBARA, ESPA, UMBRA POMPE, HCP.
 • Záruku až 5 let na celý čerpací systém.
 • Záruční a pozáruční servis.
 • Dlouholeté zkušenosti.
 • Odbornou montáž.

Návrh čerpadla a systému čerpání

Každému navrženému a aplikovanému řešení musí předcházet důkladné zvážení a vyhodnocení celé situace a všech v úvahu přicházejících variant řešení tak, aby výsledek byl optimální z hlediska provozního, ekonomického i ekologického.

Návrh čerpadla a systému čerpání vám rádi vypracujeme. Popište prosím níže situaci, kterou je potřeba vyřešit, odešlete formulář a my se vám brzy ozveme.

  

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679), které budou použity za účelem jednorázového vyřízení poptávky nebo zodpovězení zaslaného dotazu. Provozovatel internetového portálu StudnaNaKlic.cz je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru.