Opravy zhlaví studní

Opravy zhlaví studní je třeba řešit komplexně

Zhlavím u kopané (šachtové) studny nazýváme její část nacházející se nad terénem. Mimo součásti zhlaví jako je poklop studny a odvětrání studny, jejichž náležitosti popisujeme ve vlastních kapitolách, je třeba se u této části studny zabývat také celkovou úpravou okolí studny a především výškou vyvedení pláště studny nad terénem a jeho kvalitou provedení.
Studny, jejichž plášť je ukončen v úrovni terénu, vyveden pouze minimálně nebo nad terénem narušen, jsou vystaveny povrchovému znečištění.

Nedostatečná výška zhlaví způsobuje problémy

Dešťová a znečištěná povrchová voda a povrchové nečistoty mají možnost, díky nevhodné výšce pláště studny nad terénem a jeho případným netěsnostem, dostávat se do studny a způsobovat následující komplikace, stejné jako v případě absence povrchového utěsnění studny:

 • znečišťuje se vnitřní plášť studny – povrchová voda s obsahem písku, jílu a bahna stéká po stěnách studny, na stěnách se nečistoty usazují, tvoří mapy a špiní plášť studny.
 • voda ve studni se barví a kalí – vše co s sebou znečištěná povrchová voda splavuje do studny přichází do kontaktu s jímanou vodou ve studni, ta se dle míry znečištění zabarví a zakalí. Zejména se tak stává během a po intenzivních srážkách a nadměrném tání sněhu.
 • na dně studny se tvoří sediment - nečistoty splavované povrchovou vodou do studny se usazují především na dně, kde za čas mohou vytvořit i více než metrovou vrstvu kalu.
 • studna je kontaminována - bakteriologické znečištění způsobují po vniknutí do studny živočichové, předměty organického původu a znečištěná povrchová voda s obsahem koloidních látek jako je pyl, prach, anorganické a organické částice, plankton a jiné mikroskopické organismy, které podporují tvorbu řas, bakterií a plísní.
 • studniční voda zapáchá – s největší pravděpodobností se jedná o rozklad těl mrtvých živočichů.
 • snižuje se životnost čerpacího zařízení - čerpadla pro čerpání vody ze studní jsou určena především pro dopravu čisté vody bez mechanických nečistot. Čerpáním vody s příměsí mechanických nečistot nastává:
  • pokles výkonu z důvodu vydřené hydrauliky,
  • zatečení vody do motoru a jeho poškození díky vydřené mechanické ucpávce,
  • poškození motoru ponorných čerpadel umístěných ve studni ve vrstvě sedimentu z důvodu nedostatečného chlazení a opakovanému přehřívání motoru.

Co na zhlaví studny říká norma?

Pomineme-li, v rámci zhlaví studny, že studna musí být chráněna krytem, odvětraná a její konstrukce musí zabraňovat vnikání dešťové vody a nečistot do studny, je u zhlaví nezbytné, aby byly dodrženy dle závazných ustanovení ČSN 75 5115 - Jímání podzemní vody, také tyto další parametry:

 • plášť studny musí být vyveden min. 0,5 m nad upravený terén kolem studny,
 • kolem studny do vzdálenosti 2,0 m od jejího pláště musí být zřízena vodotěsná dlažba (límec) nebo jiná ekvivalentní úprava povrchu s vyspádováním směrem od studny ve sklonu min. 2 %. U domovních studní může být nepropustná úprava provedena na vzdálenost min. 1,0 m,
 • u studní vystrojených ruční pumpou nebo jiným zařízením s přímým výtokem vody, musí být zřízen vodotěsný odpad, odvádějící nevyužitou vyčerpanou vodu do vzdálenosti min. 5,0 m od studny,
 • povrchové vody musí být odváděny mimo studnu a její okolí. Prolákliny v okolí studny, v nichž by se zdržovala povrchová voda a z nichž by jakost vody ve studni mohla být ovlivňována, je třeba vyplnit nezávadnou zeminou nebo odvodnit a vodu odvést mimo okolí studny.
 • plochu do vzdálenosti 10 m od studny se doporučuje upravit trvalým travním porostem.

Nechejte si poradit

Na zhlaví studny je potřeba nahlížet jako na celek, protože jedině tak tvoří funkčí prvek. Výměnou staré zákrytové desky za novou s ponecháním stávající popraskané netěsnící skruže nic nevyřešíte.
Nesnažte se zhlaví studny snižovat pod předepsanou výšku 0,5 m nad terén nebo dokonce schovávat studnu pod terén proto, že vám studna do zahrady zrovna moc vzhledově nezapadá. Studna do zahrady patří a je její běžnou součástí. Snažte se kompozici zahrady a její terén přizpůsobit studni a ne studnu terénu, hledejte vhodné úpravy, stavební a obkladové materiály a najdete řešení jak studnu i s jejím vodotěsným límcem a úpravou okolí do zahrady začlenit.

Požadavky ČSN 75 5115 jsou ve všech ohledech opodstatněné a mají svůj velký význam. Proto nevnímejte tuto normu jako svého neustále něco nařizujícího protivníka, ale jako svého velmi dobrého rádce, kterého když vyslyšíte a aplikujete jeho rady v praxi, zbaví vás řady problémů a nepříjemností.

 

Objednejte si opravu zhlaví studny

V našem ceníku naleznete různé modulové varianty oprav zhlaví studní. Stačí vědět průměr vaší studny, poslat poptávku a o my se o zbytek postaráme.

Objednávku můžete také učinit po telefonu.
VOLEJTE: +420 773 690 190

Nemáme v nabídce sestavu vhodnou pro vaše zhlaví?

... nevadí, my přece víme, že všechny studny nejsou stejné. Pošlete nám to co o studni víte, případně nějaké fotografie a my vám vypracujeme nabídku nebo se přijedeme na studnu nezávazně podívat.

  

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679), které budou použity za účelem jednorázového vyřízení poptávky nebo zodpovězení zaslaného dotazu. Provozovatel internetového portálu StudnaNaKlic.cz je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru.