Analýza studniční vody

Jak zjistit kvalitu vody?

Dostupným a jediným řešením jak zjistit charakter a eventuální míru kontaminace využívané vody je podrobit vzorek vody laboratornímu rozboru. Výsledek rozboru informuje nejen o hodnocení vody z hlediska chemického, fyzikálního, biologického a mikrobiologického, ale především o nevyhovujících hodnotách jednotlivých ukazatelů.

Pitná voda musí splňovat hygienické požadavky

Analýza studniční vodyHygienické limity mezních hodnot všech ukazatelů stanovuje vyhláška č. 252/2004 Sb. Pokud měrná hodnota některého z ukazatelů nevyhovuje těmto limitům, nemůže být voda používána pro veřejné zásobování vodou.

U domovních studní tento zjištěný negativní stav, i když není v ničem jiný, jistě nepovede k hygienickému zákazu používání vody jako u studny veřejné. Je ovšem majiteli studny stejným důkazem, že voda není v pořádku a je třeba hledat příčiny a sjednat nápravná opatření.

Jak často provádět kontrolu vody?

Ani sebehlubší studna nedává jistotu, že voda bude stále nezávadná. Ve skalním podloží stačí pouze jedna puklina, aby se znečištění dostalo stovky metrů daleko, nemluvě o vysoce propustném podloží jako jsou štěrky nebo písky. Proto je pravidelná kontrola kvality vody nutností.

U veřejné studny

Vedle základních povinností daných vodním zákonem č. 254/2001 Sb., jako například dodržovat podmínky, za nichž byla studna povolena, musí provozovatel veřejné studny i soukromé studny využívané k podnikatelské činnosti nejméně jednou ročně zajistit technickou prohlídku studny a jejího nejbližšího okolí a odstranit zjištěné závady.

Zároveň musí podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nechat provést odběr vody a udělat její rozbor.

U domovní studny

Používá-li někdo studnu jen k zásobování své domácnosti, žádný předpis mu přímo neukládá povinnost jak často kontrolovat kvalitu vody. Ovšem otázku, zda voda ze studny je (ještě) zdravotně nezávadná, by si měl dobrovolně a periodicky položit i každý uživatel domovní studně. "Periodicky" znamená podle místní situace četnost tu vyšší, tu nižší, ale jednou do roka minimálně.

Kdo provádí odběr vody a její rozbor?

Rozbor pitné vody smí provádět laboratoře akreditovány Českým institutem pro akreditaci. Důležité je, aby laboratoř v rámci své akreditace byla schopna provést požadovanou analýzu v plném rozsahu, včetně odběrů pitné vody podle ČSN ISO 5667.

Pokud má být výsledek analýzy podkladem ke správnímu řízení (kolaudaci) nebo jde o kontrolní rozbor vody z veřejné studny a soukromé studny využívané k podnikatelské činnosti, musí být i odběr akreditovaný.

 

Objednejte si analýzu studniční vody

Analýzy studniční vody různých rozsahů naleznete v našem ceníku. Poptáte, doladíme, přijedeme, vzorek odebereme, výsledek pošleme a s vámi zkonzultujeme.

Objednávku můžete také učinit po telefonu.
VOLEJTE: +420 773 690 190

Informace pro ty, co chtějí vědět

 

Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní (Studna jako zdroj pitné vody)
MUDr. František Kožíšek, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

Mikrobiální závadnost studniční vody a dezinfekce
MUDr. Markéta Chlupáčová (Státní zdravotní ústav v Praze)

Parazitičtí prvoci v pitné vodě - metodické doporučení
MUDr. František Kožíšek, CSc., Mgr. Petr Pumann, RNDr. Jaroslav Šašek a Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

Zákon č. 258/2000 Sb., hlava II, díl 1
Voda a výrobky přicházející do přímého styku s vodou

Vyhláška č. 252/2004 Sb.
Hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Nebojte se zeptat

U nás za konzultaci nic platit nebudete a proto potřebujete-li poradit, neváhejte nám poslat dotaz, rádi vám pomůžeme.

  

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679), které budou použity za účelem jednorázového vyřízení poptávky nebo zodpovězení zaslaného dotazu. Provozovatel internetového portálu StudnaNaKlic.cz je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru.