Umístění a návrh studny

Geologická mapaHydrogeologie je vědní obor zabývající se podzemními vodami, jejich původem, podmínkami výskytu, zákony pohybu, jejich fyzikálními, chemickými vlastnostmi a interakcí s okolním prostředím. Jedná se o aplikovanou vědu na pomezí geologie, chemie, hydrauliky a hydrologie, stejně jako některých dalších technických disciplín.

Kdo umísťuje a navrhuje studny?

Projektovat a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie, zahrnující vyhledávání a posuzování zdrojů podzemní vody a navrhování studní může pouze hydrogeolog (absolvent pětiletého studijního oboru hydrogeologie), který předložil odborným garantům Ministerstva životního prostředí své dosavadní práce za dobu nejméně třech let praxe v oboru, složil zkoušky před jeho komisí a je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti k provádění těchto činností.

V čem návrh spočívá?

Konzultace s hydrogeologem při umístění studny

Návrh studny musí bezpodmínečně předcházet každé realizaci studny. Hydrogeolog na základě posouzení zájmové lokality, daného pozemku a průběhů generelních směrů podzemní vody, určí umístění studny a odhadne hloubku hladiny vody. Dále stanoví správnou koncepci jímání podzemní vody, navrhne správnou konstrukci studny a doporučí takovou technologii hloubení, jaká je v daných podmínkách vhodná. Vyhledání vhodného umístění studny na pozemku zajišťuje hydrogeolog geofyzikálními metodami nebo ve spolupráci se senzibilem biodetekcí. 

Zkušenosti nepodceňujte!

Budování nevhodně umístěné nebo špatně navržené studny nikdy nekončí úspěchem. Stejně tak jako různé odchylky od návrhů hydrogeologů v průběhu její realizace se dříve nebo později někde negativně projeví. Takové studny neplní svůj účel, snižuje se jejich životnost, vydatnost, ohrožují okolní studny

Proč s umístěním a návrhem studny oslovit nás?

  • Umístění a návrh studny provádí hydrogeolog - držitel osvědčení o odborné způsobilosti s 30letou praxí v oboru hydrogeologie. Vyhledání vhodného umístění studny na pozemku provádí ve spolupráci zejména se senzibilem biodetekcí.
  • Navrhneme vám konstrukci studny a technologii hloubení jaká je do daných podmínek vhodná. Studnu vrtanou vám dodáme na klíč včetně technologie.
  • Garantujeme vám vydatnost námi navržené a vybudované studny až 4 m³/den.
  • Na přání vám zajistíme dokumentaci pro povolení stavby studny a povolení k odběru vody ze studny.
  • Rádi pro vaši studnu vyřídíme stavební povolení a povolení k odběru vody ze studny.

Chcete vědět více? ... čtěte příručku 

 

Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní (Studna jako zdroj pitné vody)
MUDr. František Kožíšek, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

Kontaktujte nás

Nevíte si rady? Nevíte jak a čím začít? Nevadí, VOLEJTE +420 773 690 190 nebo nám napište co je potřeba vyřešit a mrkneme se na to.

  

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679), které budou použity za účelem jednorázového vyřízení poptávky nebo zodpovězení zaslaného dotazu. Provozovatel internetového portálu StudnaNaKlic.cz je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru.