Opravy studní

Studna je stavbou

Havarijní stav studnyKvalita vody ve studni je především obrazem stavu studny a jejího okolí. Proto pokud jste se rozhodli vyčištěním studny sjednat nápravu k zajištění jakosti vody pro pitné a užitkové účely, je na místě uvést studnu také do odpovídajícího technického stavu.

Technický stav studny, stejně jako stav každé jíné stavby, musí v průběhu jejího provozu odpovídat předpisům, za nichž byla stavba navržena a zřízena. V případě studní se jedná o závazná ustanovení ČSN 75 5115 - Jímání podzemní vody.

Proč jsou opravy důležité?

Studna bez zakrytí, odvětrání a úpravy okolíVyhodnoceními, které každoročně provádíme, zjištujeme a průzkumy Státního zdravotního ústavu nám to potvrzují, že nejvíce problémů s jakostí vody je zapříčiněno právě špatným technickým stavem studny a úpravou jejího okolí.

Jedná se o tyto technické závady:

 • studny nemají vhodné zakrytí resp. toto i někdy chybí
 • studny nejsou odvětrané
 • povrchové znečištění se do studny dostává jejím pláštěm
 • plášť studny není vyveden nad terén nebo je v horní části narušen
 • potrubí čerpacího zařízení je nevyhovující
 • okolí studny není upraveno a nechrání vodu ve studni před povrchovým znečištěním
 • v okolí studny nejsou dodržena ochranná hygienická pásma

Co opravou studny a úpravou okolí získáte?

 • snížíte riziko kontaminace studny povrchovým znečištěním
 • zabráníte vniknutí živočichů a předmětů organického původu do studny
 • zastavíte tvorbu plísní
 • zamezíte zápachu, zbarvení a zakalení vody vznikající povrchovým znečištěním
 • vyloučíte poruchy čerpacího zařízení vznikající povrchovým znečištěním
 • vytvoříte vhodné prostředí pro sběr podzemní vody

Investice za několik stovek

Často se jedná o opravy, které nepředstavují žádné velké investice. Ba naopak se dá říci, že za několik stovek až pár tisíc korun, podle rozsahu oprav, dosáhnete požadovaných výsledků. Včasná oprava je vždy finančně zajímavější a efektivnější než později náprava havarijního stavu.

Mohlo by vás zajímat

 

Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní (Studna jako zdroj pitné vody)
MUDr. František Kožíšek, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

Zpráva o kvalitě pitné vody ze studní individuálního zásobování v České republice
MUDr. František Kožíšek, CSc., Ing. Karel Kratzer, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

Potřebujete více informací? Zeptejte se nás

  

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679), které budou použity za účelem jednorázového vyřízení poptávky nebo zodpovězení zaslaného dotazu. Provozovatel internetového portálu StudnaNaKlic.cz je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru.