Čištění studní

Proč studny vyžadují pravidelnou údržbu?

Přírodní znečištění a inkrustace

Přirozeně znečištěná studna se značnou inkrustacíNepřirozeně znečištěná studna - znečištění se do ní dostává z povrchuU každé studny probíhá proces tzv. přírodního znečištění a inkrustace. Přitékající voda s sebou neustále splavuje různé mechanické nečistoty jako je písek, jíl, bahno a koloidní látky např. pyl, prach, jemně rozptýlené anorganické a organické částice, plankton, a jiné mikroskopické organismy.

Tyto nečistoty, látky a částice spolu s uhličitany vápníku a hořčíku, sloučeninami železa, manganu a dalšími minerály, které jsou běžnou součástí přírodních vod, vytváří ve studni sedimenty, stěnové usazeniny a dnové kaly tzn. ideální prostředí pro tvorbu a podporu růstu řas, bakterií a plísní.

Jakost vody

Aby bylo ve studni trvale zachováno vhodné prostředí pro jímání vody a tím zajištěna její stabilní kvalita, je potřeba tento přirozený proces opakovanou a pravidelnou údržbou narušovat. Údržbou studny lze změnit organoleptické vlastnosti vody (barvu, zákal, zápach, chuť) a její bakteriologické složení.

Vydatnost studny

Míra znečištění studny má vliv nejen na kvalitu vody, ale také na její jímací schopnost. Vše co se do studny dostane, ať už cestou přirozenou (viz. výše) nebo nepřirozenou (špatný technický stav studny), se usadí především na jejím dně.

Při zanedbané údržbě studny může být na dně vytvořena i několikametrová vrstva usazenin. Jedná-li se o studnu tzv. neúplnou, která jímá vodu pouze dnem, může být tímto její jímací schopnost značně omezena nebo i zastavena. S tím přímo souvisí omezení akumulace vody ve studni.

Související informace

 

Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní (Studna jako zdroj pitné vody)
MUDr. František Kožíšek, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

Zpráva o kvalitě pitné vody ze studní individuálního zásobování v České republice
MUDr. František Kožíšek, CSc., Ing. Karel Kratzer, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

Mikrobiální závadnost studniční vody a dezinfekce
MUDr. Markéta Chlupáčová (Státní zdravotní ústav v Praze)

Zákon č. 258/2000 Sb., hlava II, díl 1
Voda a výrobky přicházející do přímého styku s vodou

Vyhláška č. 252/2004 Sb.
Hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Potřebujete další informace? Zeptejte se nás

  

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679), které budou použity za účelem jednorázového vyřízení poptávky nebo zodpovězení zaslaného dotazu. Provozovatel internetového portálu StudnaNaKlic.cz je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru.