Konstrukce vrtané studny

Vrtané studny se hloubí nárazovým, rotačním, drapákovým a jádrovým způsobem pomocí speciálních vrtných souprav. Nejrozšířenější a cenově nejdostupnější technologií je hloubení rotační.

 

Vyvrtání | Vrtný průměr

Průměr hloubeného otvoru pro vrtanou studnu musí být zvolen s ohledem k celkovému využití studny. V úvahu se musí vzít potřebná hloubka vrtu, tloušťka obsypu a těsnění a vnější průměr pažnice, který je dán typem a velikostí čerpacího zařízení.

Nejčastějším a obvykle optimálním profilem vrtání je průměr 180–254 mm. Vzácnější jsou vrty průměru 300 mm a více. Občas se hloubí vrty průměru 120–150 mm a zapouští se do nich tenkostěnná trubka z PVC průměru 110 mm. Jelikož tyto vrty konstrukčně neodpovídají normě, potýkají se často s kalnou vodou, se sníženou životností a haváriemi.

 

Vystrojení | Zárubnice

Vrt studny se vystrojuje speciálními pažnicemi (tlakové PVC, PEHD, PVC-U, nerezové, s lepenými filtry), které splňují hygienické požadavky.

Průměr pažnice se navrhuje v souladu s celou konstrukcí vrtu, obvyklý je průměr 110–160 mm. Ve zvodněné části vrtu je pažnice perforovaná, nad touto vrstvou až po zhvalí je plná. Pažnice musí být ve vyhloubeném otvoru umístěna centricky a u dna studny ukončena plnou částí, tzv. kalníkem, který plní funkci kalové jímky.

 

Obsypání | Filtr

Prostor mezi pažnicí a stěnou vrtu (mezikruží) musí být vyplněn čistým, tříděným, říčním kamenivem (vodárenský štěrk, zpravidla frakce 4–8 mm), který vytváří kolem pažnice vodorovnou klenbu, tlačí na horninu a zabraňuje jí v pohybu.

Tloušťka a zrnitost obsypu se volí ve vztahu k charakteru zvodněného prostředí a úpravy vtokových otvorů pažnice. U příliš tenké vrstvy obsypu dochází k jejímu zalepení, snížení vydatnosti a životnosti vrtu.

 

Těsnění

Pažnice v horní části vrtu musí být opatřeny těsněním (cement, těsnící jíly, speciální těsnící bentonit) proti vnikání povrchové vody do studny.

Těsnění musí být provedeno od terénu do hloubky nejméně 3,0 m a musí vyplňovat celý prostor mezi pažnicí a stěnou vrtu. Mezi těsněním a obsypem musí být zřízena přechodová vrstva nejlépe z písčité zeminy pro zabránění vyplavování jemných částí z těsnící vrstvy do obsypu. Nejmenší tloušťka těsnění je 30 mm.

 

Úprava zhlaví | Manipulační šachta

Zhlaví vrtané studny musí být upraveno manipulační šachtou tak, aby bezpečně zabránila vnikání nečistot a povrchové vodě do studny.

Plášť šachty musí být vyveden min. 0,5 m nad upravený terén, kolem studny do vzdálenosti 2,0 m od jejího pláště musí být zřízena vodotěsná dlažba (límec) nebo jiná ekvivalentní úprava povrchu s vyspádováním směrem od studny ve sklonu min. 2 %. U domovních studní může být nepropustná úprava provedena na vzdálenost min. 1,0 m.

Potřebujete více informací? Zeptejte se nás

  

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679), které budou použity za účelem jednorázového vyřízení poptávky nebo zodpovězení zaslaného dotazu. Provozovatel internetového portálu StudnaNaKlic.cz je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru.