Ceník a poptávka inženýrské činnosti

Ceník inženýrské činnosti

ProduktZákladní cenySlevaAkční ceny
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (7 paré) 5 000 Kč
Projektová dokumentace stavby (7 paré) od 9 680 Kč
Projekt geologických vrtných prací (4 paré) od 3 000 Kč
Závěrečná hydrogeologická zpráva (2 paré) od 6 655 Kč
Vyřízení povolení na studnu (zastoupení na úřadech) 1 11 900 Kč
Zajištění kolaudačního souhlasu na dotaz

Základní ceny jsou platné od 25. 1. 2022. Akční ceny jsou platné do odvolání.

1 Cena zahrnuje:

 • zajištění snímku katastrální mapy dotčeného pozemku se zakreslením místa odběru podzemní vody s dodržením odstupových vzdáleností od možných zdrojů znečištění
 • zajištění Situace širších vztahů místa odběru podzemní vody a jeho okolí
 • zajištění Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí
 • zajištění Projektu geologických vrtných prací
 • zajištění Projektu pro BÚ a KÚ k vrtu nad 30 m hl.
 • zajištění Hydrogeologického vyjádření pro KÚ k vrtu nad 30 m hl.
 • zajištění Souhlasu vodoprávního úřadu odboru životního prostředí s Projektem geologických vrtných prací
 • zajištění Souhrnného stanoviska Obvodního báňského úřadu
 • zajištění Vyjádření krajského úřadu k Projektu geologických prací
 • ohlášení realizace průzkumných geologických vrtných prací na příslušném obecním nebo městském úřadě
 • zajištění Projektové dokumentace stavby
 • zajištění Vyjádření správců sítí o existenci jejich vedení
 • zajištění Souhlasného závazného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
 • zajištění Souhlasného závazného koordinovaného stanoviska dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb.
 • podání Žádosti o vydání povolení k odběru podzemních vod a společného územního a stavebního povolení
 • veškeré náklady na komunikaci s úřady

1 Cena nezahrnuje:

 • správní poplatek k vydání povolení k odběru podzemních vod a společného územního a stavebního povolení (300 Kč)

Poptávka inženýrské činnosti

Potřebujete-li k povolení studny jakoukoliv informaci, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle +420 773 690 190 nebo vyplňte a odešlete poptávkový formulář a my se s vámi spojíme.


Adresa budoucí studny:


  

Vyplněním a odesláním tohoto poptávkového formuláře se k ničemu nezavazujete. Tímto nám pouze předáváte bližší informace pro vypracování nabídky. Tímto nám také udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679), které budou použity za účelem jednorázového vyřízení poptávky nebo zodpovězení zaslaného dotazu. Provozovatel internetového portálu StudnaNaKlic.cz je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru.