Kontaminanty

Voda může vypadat i chutnat výborně a přesto být závadná. Člověk svými smysly přítomnost mikroorganismů a většiny chemických látek není schopen rozpoznat.

Co negativně ovlivňuje kvalitu studniční vody?

Bakterie a viry

Koliformní bakterie ve voděNetěsnící septiky, žumpy, nesprávné skladování hnoje nebo volný pohyb zvířat v okolí studny je zdrojem tohoto typu kontaminace, které může být příčinou mnoha vážných infekčních chorob. I obyčejné průjmové onemocnění má často u malých dětí a oslabených osob vážné následky.

Skutečnost, že voda ze studny je dlouhodobě používaná bez jakýchkoliv nepříznivých důsledků, ještě neznamená garanci její nezávadnosti. Pravidelní uživatelé takové vody mohou být vůči těmto bakteriím rezistentní, ale onemocnět mohou návštěvy a malé děti, tak uživatelé samotní, pokud se v důsledku různých příčin jejich imunitní systém oslabí.

Dusičnany

Jsou nejčastější příčinou chemické kontaminace vody. Jejich zdrojem je nadměrné nebo nesprávné používání hnojiv a úniky odpadních vod ze žump, septiků a hnojišť.

U malých dětí mohou způsobit tzv. methemoglobinémii neboli modrou nemoc kojenců, u všech věkových kategorií jsou považovány za možné riziko pro vznik některých chronických chorob, včetně rakoviny.

Toxické látky

Kontaminace spodní vody toxickými látkamiVodu mohou znečistit, podle činností provozovaných v blízkém i vzdáleném okolí studny, i stovky různých člověkem vyrobených a používaných toxických látek typu pesticidů, rozpouštědel, tekutých paliv atd.

Látky přírodního původu

Tyto látky se mohou do vody dostávat z geologického podloží. Přítomnost některých pozná člověk podle zbarvení např. prádla (železo, mangan) nebo usazeniny na stěnách varných nádob (vápník a hořčík), obvykle se však nevyskytují ve zdravotně závadném množství.

Naopak určitá přítomnost vápníku a hořčíku ve vodě je žádoucí, protože pomáhá chránit před vznikem řady civilizačních chorob. Jiné přírodní látky však člověk nepozná – např. arzen, fluoridy nebo radon – ani když jsou ve vodě obsaženy ve skutečně nebezpečném množství.

Není vám něco jasné? Zeptejte se nás

U nás za rady ani konzultace nic neplatíte, proto nás v případě jakéhokoliv dotazu neváhejte kontaktovat, rádi vám pomůžeme.

  

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679), které budou použity za účelem jednorázového vyřízení poptávky nebo zodpovězení zaslaného dotazu. Provozovatel internetového portálu StudnaNaKlic.cz je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru.