Ke stažení - odkazy, informace, podklady a předpisy k dané problematice

... k umístění a návrhu studny

 

Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní (Studna jako zdroj pitné vody)
MUDr. František Kožíšek, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

... k povolení studny

 

... k vrtaným studním

 

Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní (Studna jako zdroj pitné vody)
MUDr. František Kožíšek, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

... k čištění studní

 

Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní (Studna jako zdroj pitné vody)
MUDr. František Kožíšek, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

Zpráva o kvalitě pitné vody ze studní individuálního zásobování v České republice
MUDr. František Kožíšek, CSc., Ing. Karel Kratzer, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

Mikrobiální závadnost studniční vody a dezinfekce
MUDr. Markéta Chlupáčová (Státní zdravotní ústav v Praze)

Zákon č. 258/2000 Sb., hlava II, díl 1
Voda a výrobky přicházející do přímého styku s vodou

Vyhláška č. 252/2004 Sb.
Hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

... k opravám studní

 

Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní (Studna jako zdroj pitné vody)
MUDr. František Kožíšek, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

Zpráva o kvalitě pitné vody ze studní individuálního zásobování v České republice
MUDr. František Kožíšek, CSc., Ing. Karel Kratzer, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

... k analýzám vody

 

Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní (Studna jako zdroj pitné vody)
MUDr. František Kožíšek, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

Mikrobiální závadnost studniční vody a dezinfekce
MUDr. Markéta Chlupáčová (Státní zdravotní ústav v Praze)

Parazitičtí prvoci v pitné vodě - metodické doporučení
MUDr. František Kožíšek, CSc., Mgr. Petr Pumann, RNDr. Jaroslav Šašek a Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

Zákon č. 258/2000 Sb., hlava II, díl 1
Voda a výrobky přicházející do přímého styku s vodou

Vyhláška č. 252/2004 Sb.
Hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

... k úpravě a filtraci vody

 

Stanovisko NRC pro pitnou vodu k přístrojům na úpravu vody na bázi magnetické úpravy
MUDr. František Kožíšek, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

Problematika použití přípravků na bázi (poly)fosforečnanů
MUDr. František Kožíšek, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

O významu vápníku a hořčíku v pitné vodě
MUDr. František Kožíšek, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

Zdravotní význam sodíku ve vodách
MUDr. František Kožíšek, Csc.; MUDr. Hana Jeligová (Státní zdravotní ústav v Praze)

Parazitičtí prvoci v pitné vodě - metodické doporučení
MUDr. František Kožíšek, CSc., Mgr. Petr Pumann, RNDr. Jaroslav Šašek a Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

Vyhláška č. 252/2004 Sb.
Hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody