Studnám stále schází údržba

Již v roce 1 999 vydal Státní zdravotní ústav v Praze zprávu, která dokladovala, že přes 70 % studní v ČR, bylo především kvůli zanedbané péči zdravotně rizikových ...


Bohužel i přes tuto informaci a také přes skutečnost, že studna jako každá jiná stavba vyžaduje svou pravidelnou péči, se řada majitelů i dnes, téměř po 20ti letech domnívá, že jednou vybudovaná studna jim bude sloužit navždy.

Absence základní kontroly a údržby je stále jednou z největších bolestí studní v České republice a také i na Slovensku, kde je ze zkušeností situace úplně podobná. Podrobné informace o údržbě a kontrole studní naleznete na stránce čištění studní.

Odkaz na zprávu Státního zdravotního úřadu v Praze najdete níže.

 

Zpráva o kvalitě pitné vody ze studní individuálního zásobování v České republice
MUDr. František Kožíšek, CSc., Ing. Karel Kratzer, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)